Kinh Trường bộ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Môn học thuộc: 
Khoa Triết Học Phật Giáo
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Hệ thống kinh điển Phật giáo

2. Kinh Phạm võng

3. Kinh Phạm võng (tt1)

4. Kinh Phạm võng (tt2)

5. Kinh Kutadanta

6. Kinh Kutadanta (tt)

7. Kinh Ambattha 

8. Kinh Sonadanda

9. Kinh Potthapada

10. Kinh Thanh tịnh

11. Kinh Ca-thi-la-việt

12. Kinh Ca-thi-la-việt (tt)

Tham khảo thêm tại đây

BỔ SUNG (mp3)

1. Bài giảng ngày 16-01-2021 (a)

2. Bài giảng ngày 16-01-2021 (b)

3. Bài giảng ngày 24-01-2021 (a)

4. Bài giảng ngày 24-01-2021 (b)

5. Bài giảng ngày 13-3-2021 (Kinh Đại duyên)

6. Kinh Đại Điển Tôn (a)

7. Kinh Đại Điển Tôn (b)

Đề tiểu luận
Học kỳ 8 – khóa V – Đào tạo từ xa
Môn: Kinh Trường bộ
Giảng viên: NS.TS.TN. Phụng Liên
Ngày ra đề: 23-01-2021

Đề: Con đường hành trì đưa đến chứng ngộ Niết-bàn được Đức Phật giới thiệu bằng nhiều phương cách khác nhau nhưng không ngoài Giới – Định – Huệ. Qua Nikāya, Đức Phật dạy chư Tỳ-kheo tại xứ Kuru ở Kammassa-dhamma rằng: “An trú vào Tứ niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn”.

Hãy: “Chứng minh Tứ niệm xứ là phương pháp hành trì duy nhất đưa đến thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn”.

GIÁO TRÌNH, TƯ LIỆU THAM KHẢO

1. Dàn bài Kinh Thanh Tịnh

2. Dàn bài Kinh Đại niệm xứ

3. Dàn bài Kinh Đại Điển Tôn

4. Dàn bài Kinh Đại duyên