Tư tưởng Phật giáo Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Môn học thuộc: 
Khoa Triết Học Phật Giáo
Số tín chỉ môn học: 
3