Tâm lý học

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Hoạt động giao tiếp (1)

2. Hoạt động giao tiếp (2)

3. Sự hình thành và phát triển tâm lý

4. Sự hình thành và phát triển tâm lý (tt)

5. Hoạt động nhận thức (1)

6. Hoạt động nhận thức (2)

7. Hoạt động nhận thức (3)

8. Cảm xúc & tình cảm

9. Ý chí & hành động ý chí

10. Nhân cách, sự hình thành và phát triển nhân cách

11. Nhân cách (tt)

12. Nhân cách (tt, end)

FILE BỔ SUNG (*.mp3):

1. Bài giảng ngày 17-09-2016 (1)

2. Bài giảng ngày 17-09-2016 (2) *

* File có chất lượng âm thanh kém, do lỗi kỹ thuật hệ thống thiết bị âm thanh.

3. Bài giảng ngày 02-10-2016 (1)

4. Bài giảng ngày 02-10-2016 (2)

5. Bài giảng ngày 15-10-2016 (1)

6. Bài giảng ngày 15-10-2016 (2)

7. Bài giảng ngày 06-11-2016 (1)

8. Bài giảng ngày 06-11-2016 (2)

ĐỀ TIỂU LUẬN HK3 – ĐTTX IV

MÔN TÂM LÝ HỌC

GV ra đề: THS. Ngô Minh Duy

Ngày ra đề: 13/10/2016

“Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan thông qua não”. Anh/ chị hãy phân tích và chứng minh nhận định trên.

FILE VĂN BẢN

1. Giáo trình tham khảo

2. Chương 1: Nhập môn Tâm lý học

3. Chương 2: Hoạt động giao tiếp

4. Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lý & ý thức

5. Chương 4: Hoạt động nhận thức

6. Chương 5: Đời sống tình cảm

7. Chương 6: Ý chí

8. Chương 7: Nhân cách

9. Câu hỏi ôn tập thi cuối kỳ