Hán cổ 7

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH & VIDEO

1. Bài giảng ngày 19-9-2020 (mp4)

2. Bài giảng ngày 3-10-2020

3. Buổi thứ 4 l Học phần mềm Zoom l 22-11-2020

4. Buổi thứ 5 l Học phần mềm Zoom l 22-11-2020

5. Buổi thứ 6 l Học phần mềm Zoom l 29-11-2020

1. Giáo trình học kỳ 7