Pali 7

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (mp3, video)

1. Số đếm và số thứ tự - Paṭhamaānanda Sutta - Dasuttara Sutta

2. Bài giảng ngày 26-9-2020 (P1)

3. Bài giảng ngày 26-9-2020 (P2)

4. Bài giảng ngày 14-11-2020 (P1)

5. Bài giảng ngày 14-11-2020 (P2)

6. Bài giảng ngày 22-11-2020

7. Bài giảng ngày 29-11-2020

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ