Tín ngưỡng và tôn giáo VN

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI BÀI HỌC ÂM THANH & FILE VĂN BẢN

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VIDEO BÀI GIẢNG

MÔN: TÍN NGƯỠNG & TÔN GIÁO VIỆT NAM

Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Trọng Hạnh

Học viên chọn 1 trong 2 đề tiểu luận sau:

Đề 1: Học viên hãy phân tích những nguyên nhân dẫn đến tình trạng các tôn giáo ở Việt Nam bị cuốn hút vào vòng xoáy chính trị (tập trung vào các tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo) trong các giai đoạn chống Pháp, chống Mỹ, từ năm 1930 đến 1975.

Nêu lên những nhận định của cá nhân học viên về vấn đề này./.

Đề 2: Đặc điểm những tôn giáo bản địa Việt Nam (4 tôn giáo: Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo, Cao Đài). Phân tích mặt tích cực; mặt hạn chế của những tôn giáo này. Ý kiến nhận xét của cá nhân./.

Yêu cầu:

- Phần nội dung chính không quá 8 trang A4, font chữ Times New Roman, co chữ 13, giãn dòng 1.5

- Học viên ghi đầy đủ thông tin: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nơi làm việc (nếu có) hoặc tên chùa .

ĐỀ THU HOẠCH CUỐI KỲ

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ