Học viện PGVN tại TP.HCM tạ pháp an cư kiết hạ PL.2567

Sáng ngày 25/08/2023, tại hạ trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Hội đồng Điều hành, Ban Chức sự hạ trường đã tổ chức lễ tạ pháp an cư PL. 2567 - DL.2023.

Quang lâm chứng dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, Đương vi Thiền chủ hạ trường; chư tôn đức Phó Viện trưởng: TT. Thích Nhật Từ (Phó Viện trưởng Thường trực); TT. Thích Thanh Phong; HT. Thích Tâm Đức; TT. Thích Giác Dũng; TT. Thích Phước Đạt; TT. Thích Phước Lượng; NS. Thích Nữ Như Nguyệt (PV). Cùng tham gia còn có chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, Trưởng các Phòng, Khoa trực thuộc.

Thay mặt chư tôn đức Hội đồng Điều hành, TT. Thích Nhật Từ dâng lời tác bạch cung chúc khánh tuế Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện sau 3 tháng an cư. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ngài, mùa cộng trú an cư năm nay đã hoàn mãn trong tinh thần tiến đạo, mở ra các nhận thức mới, niềm tin mới trên con đường phụng sự Tam Bảo, phục vụ tha nhân. Nhân đây, Thượng toạ chúc nguyện Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện pháp thể khinh an, cửu trụ Ta Ba, là nơi nương tựa tâm linh của toàn thể Tăng, Ni, Phật giáo đồ trong nước.

Pháp nhủ đến chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, Trưởng các Phòng, Khoa trực thuộc và tập thể 1.049 Tăng, Ni sinh hành giả an cư, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ghi nhận nỗ lực tu học miên mật của Tăng, Ni nhị bộ, tứ chúng đồng cư trong 90 ngày qua, Hoà thượng cho rằng đây là cơ hội quý báu để tự thân mỗi Tăng, Ni thúc liếm giới thân, trau dồi tam vô lậu học, từ đó trưởng dưỡng bồ đề tâm thêm dày chắc.

Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện cho rằng, mang sứ mệnh của một người "trưởng tử Như Lai", mỗi Tăng, Ni sinh cần dấn thân hoằng dương chánh pháp, lăn chuyển bánh xe đạo đức - thiền định - trí tuệ đi vào cuộc đời. Sau mùa an cư này, Trưởng lão Hòa thượng mong muốn nhìn thấy tập thể Tăng, Ni sinh Học viện tinh tấn hơn nữa trong tu học, dũng mãnh phát đại tâm hộ trì chánh pháp và phục vụ cộng đồng. 

Tiếp đó, đối thú trước Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện và Đại Tăng, NS. Thích Nữ Như Nguyệt và chư Ni đại diện cho Ni chúng đã cầu giáo sắc Tự tứ. Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện hoan hỷ chấp nhận.

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Hội đồng Điều hành và đại chúng đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo hồi hướng về tứ ân lục đạo, cầu nguyện cho quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, Tăng già hưng thịnh.

Ảnh, tin: Ngộ Trí Thuận, Quang Tròn

#hvpgvntphcm #thichtriquang #ancukietha #taphapcancu #hatruongphatgiao #thichnhattu

Học viện PGVN tại TP.HCM tạ pháp an cư kiết hạ PL.2567Học viện PGVN tại TP.HCM tạ pháp an cư kiết hạ PL.2567Học viện PGVN tại TP.HCM tạ pháp an cư kiết hạ PL.2567Học viện PGVN tại TP.HCM tạ pháp an cư kiết hạ PL.2567Học viện PGVN tại TP.HCM tạ pháp an cư kiết hạ PL.2567Học viện PGVN tại TP.HCM tạ pháp an cư kiết hạ PL.2567Học viện PGVN tại TP.HCM tạ pháp an cư kiết hạ PL.2567Học viện PGVN tại TP.HCM tạ pháp an cư kiết hạ PL.2567Học viện PGVN tại TP.HCM tạ pháp an cư kiết hạ PL.2567Học viện PGVN tại TP.HCM tạ pháp an cư kiết hạ PL.2567