SC.TS. Thích Nữ Lệ Châu

SC.TS. THÍCH NỮ LỆ CHÂU


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : NGUYỄN THỊ MỘNG CẦM
 2. Pháp danh : THÍCH NỮ LỆ CHÂU
 3. Ngày sinh : 05/11/1971
 4. Ngoại ngữ : Tiếng Trung - Mức độ sử dụng: Giao tiếp
 5. Cổ ngữ Phật học : Hán ngữ - Mức độ sử dụng: Đọc hiểu
 6. Học vị cao nhất : Tiến sĩ
 7. Năm, nước nhận học vị: 2015 - Trung quốc
 8. Chức vụ trong GHPHVN: Thư ký Phân Ban Ni Giới quận Gò vấp
 9. Chức vụ trong Học viện: Giảng viên khoa Trung văn

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Viên minh, 57 Thiên Hộ Dương, P 1, Quận Gò Vấp

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật Học
 2. Trường đào tạo : HVPGVN tại TPHCM, khóa 4
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2001

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học :Hán ngữ giao tiếp quốc tế
 2. Trường đào tạo : ĐHSP Hoa Trung
 3. Hệ đào tạo : chính quy
 4. Tên luận văn : So sánh ý nghĩa văn hóa của thuật ngữ 12 con giáp giữa 2 ngôn ngữ Việt – Hán.
 5. Nước đào tạo : Trung quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2012

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Giáo dục kinh tế và quản lý
 2. Trường đào tạo : ĐHSP Hoa Trung
 3. Hệ đào tạo :Chính quy
 4. Tên luận án : Ứng dụng tư tưởng giáo lý của Đức Phật trong việc quản lý tự viện ở Việt Nam
 5. Nước đào tạo : Trung quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2015
Khoa: 
Khoa Trung văn