Chương trình đào tạo Đại học

CTĐT: Hệ Đại học (ID= 9): Khoa Trung văn (ID=9)

MÔ TẢ MÔN HỌC

CHIN121 Đọc viết giúp sinh viên nhận biết chữ – từ – từ tổ – câu – bài khóa, nắm vững kỹ năng đọc hiểu, đọc nhanh và nắm bắt được nội dung bài học, củng cố những từ vựng đã học.

CHIN131 Nói giúp sinh viên kỹ năng nghe và đàm thoại thông dụng, kết cấu ngữ âm, từ ngữ, phát âm và viết phiên âm. Sinh viên được thực hành chia nhóm đóng vai hoặc hai người đối thoại, sau đó giáo viên đánh giá.

CHIN131 Nghe giúp sinh viên luyện và nâng cao kỹ năng phân biệt thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu, ngữ điệu, nghe xong chọn câu đúng sai, trả lời câu hỏi, điền từ, nói lại câu và đoạn đã nghe.

CHIN160 Văn học Hán tạng giúp sinh viên hiểu văn học Phật giáo bộ phái và Đại thừa bằng chữ Hán qua các thời kỳ gồm kinh, luật, luận, kinh sớ, luật sớ, luận sớ cũng như giáo nghĩa các tông phái Phật giáo Trung Quốc.

CHIN301 Lịch sử Phật giáo Trung Quốc giới thiệu thời kỳ du nhập, hình thành và phát triển Phật giáo tại Trung Hoa qua các triều đại Hán, Tam Quốc cho đến thời cận đại. Học môn này, sinh viên hiểu rõ Phật giáo Trung Quốc là một phần quan trọng của văn hóa Trung Quốc, ảnh hưởng lớn đến văn học, triết học và nghệ thuật, kiến trúc Trung Quốc.

CHIN302 Ứng dụng viết văn hướng dẫn cho sinh viên về quy cách, hình thức trình bày của các loại văn bản và mẫu viết các loại văn bản ở trình độ trung cấp tiếng Hoa. Môn học này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng hành văn bằng tiếng Hoa, bao gồm các mảng kiến thức về các loại dấu câu, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, cách xây dựng câu, đoạn.

CHIN303 Tư tưởng Phật giáo Đại thừa giới thiệu lịch sử phát triển tư tưởng của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ và Trung Quốc. Học môn này, sinh viên làm quen các văn bản kinh luận Đại thừa tiêu biểu.

CHIN304 Nghiên cứu Kinh tạng giới thiệu nội dung và tư tưởng Phật giáo qua 5 bộ: A-hàm, Bảo Tích, Bát- nhã, Hoa Nghiêm và niết-bàn.

CHIN305 Ngữ pháp Hán ngữ giúp sinh viên nắm vững các từ loại, cấu trúc câu, viết và dịch chữ Hán cổ và Hán kim.

CHIN306 Nghiên cứu Luận tạng giới thiệu nội dung và tư tưởng của tạng A-tỳ-đạt-ma. Sinh viên nắm được phương pháp lý luận, kỹ năng đào sâu triết học Phật giáo, đặc biệt là triết học tâm.

CHIN307 Lịch sử tông phái Phật giáo Trung Quốc nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của các tông phái Phật giáo tại Trung Quốc. Học môn này, sinh viên có thể lựa chọn cho mình phương pháp tu tập thích hợp. CHIN401 Văn học Phật giáo Trung Quốc giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của văn học Phật giáo Trung Quốc gồm văn học nhập thế trong sự tương quan với văn học đạo Nho và đạo Lão.

CHIN402 Giáo học pháp giới thiệu cho sinh viên phương pháp, quy trình thiết kế giáo án giấy và kỹ năng giảng dạy các môn tổng hợp nói, nghe, đọc, viết.

CHIN403 Lý thuyết và thực hành dịch giới thiệu các nguyên tắc phiên dịch của các dịch giả Trung Quốc gồm “ngũ chủng bất phiên” và tiêu chuẩn “tín, đạt, nhã”. Sinh viên hiểu mối quan hệ giữa lý thuyết và thực hành phiên dịch kinh điển.

CHIN405 Các phong trào chấn hưng Phật giáo Trung Quốc hướng dẫn sinh viên nắm được những kiến thức lịch sử thăng trầm của vận mệnh Phật pháp, cũng như phong trào chấn hưng Phật giáo của các Tăng nhân và cư sĩ ở Trung Quốc.

CHIN406 Lễ nghi Phật giáo Trung Quốc giới thiệu về chế độ và tổ chức cũng như những nghi thức trong tự viện Trung Quốc, bao gồm giới luật, thanh quy, pháp khí được sử dụng trong tự viện.

CHIN407 Văn hóa Phật giáo Trung Quốc giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của văn hóa Phật giáo Trung Quốc trong sự tương tác với văn hóa đạo Nho và đạo Lão.

CHIN408 Cao Tăng Trung Quốc giới thiệu các bậc cao Tăng thạc đức tại Trung Quốc trong gần hai ngàn năm du nhập và phát triển Phật giáo, trải qua các triều đại Đông Hán, Nam Bắc Triều, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, cận hiện đại.

CHIN409 Mỹ thuật và kiến trúc PGTQ giới thiệu mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo Trung Quốc dung hợp với nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc cổ đại.

CHIN410 Nghệ thuật Phật giáo Đôn Hoàng giới thiệu những kiến thức về văn hóa, nghệ thuật cổ đại của Phật giáo Trung Quốc qua động Đôn Hoàng với 492 hang động, hơn 45.000m2 tranh tường và hơn 2.000 tác phẩm điêu khắc màu.