Hòa thượng Bửu Chánh giảng pháp tại Học viện PGVN tại TP.HCM

Sáng ngày 13/8/2023 (27/6 Quý Mão), HT. TS. Thích Bửu Chánh, Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Pāḷi Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. HCM đã chia sẻ thời pháp với quý Tăng Ni sinh các khóa tại trường hạ Học viện qua chủ đề “TU ĐÚNG, TU SAI”.

Trên cơ sở Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya) thuộc kinh tạng Pāḷi, Hoà thượng giải thích rõ sự thực hành đúng lời Phật dạy biểu hiện qua tâm sở vô sân (P. Adosa-cetasika), tức tâm từ (Mettā). Tâm từ này có được từ sự tu tập chánh niệm (sammā sati). Chánh niệm này có được từ sự “luận bàn đạo pháp hoặc giữ sự im lặng của bậc Thánh” mà Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Thánh cầu (Ariyapariyesanā sutta, MN. 26).

Một đức tính quan trọng không kém đối với bất kỳ ai là tâm hỷ (Muditā), đạt được do cách tiếp nhận các sự vật, hiện tượng từ bên ngoài.

Khái quát lại vấn đề về tu đúng phương pháp, Hoà thượng Trưởng Khoa Pāḷi đưa ra gợi ý người xuất gia cần tìm cầu sự giải phóng khỏi sự sinh, già, bệnh, chết mà Kinh Thánh cầu nói rõ, chuyển hoá tâm tham, sân, si, sống với trí tuệ để mang hương vị giáo pháp đến những người hữu duyên cùng thọ hưởng pháp Phật nhiệm mầu, chuyển hóa thân tâm.

Hòa thượng Bửu Chánh giảng pháp tại Học viện PGVN tại TP.HCMHòa thượng Bửu Chánh giảng pháp tại Học viện PGVN tại TP.HCMHòa thượng Bửu Chánh giảng pháp tại Học viện PGVN tại TP.HCMHòa thượng Bửu Chánh giảng pháp tại Học viện PGVN tại TP.HCMHòa thượng Bửu Chánh giảng pháp tại Học viện PGVN tại TP.HCMHòa thượng Bửu Chánh giảng pháp tại Học viện PGVN tại TP.HCMHòa thượng Bửu Chánh giảng pháp tại Học viện PGVN tại TP.HCMHòa thượng Bửu Chánh giảng pháp tại Học viện PGVN tại TP.HCM