Phái đoàn giáo sư Nhật Bản ghé thăm Học viện

Trong hai ngày 13-14/3/2012, TS. Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã hướng dẫn phái đoàn gồm bốn giáo sư Đại học tại Nhật Bản: Oda Akihiro, Onishi Kazuhiko, Minoura Akio, Takigami Yoko đã ghé thăm Học viện.

Nhân dịp này, các giáo sư Nhật Bản đã trao đổi với chư Tôn Thiền đức trong Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM về vấn đề giáo dục đào tạo Tăng Ni.