Hòa thượng Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Sáng nay 12-3, tại giảng đường lớn trong khuôn viên cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (H.Bình Chánh), Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm và có thời thuyết giảng cho toàn thể Tăng Ni sinh viên các khóa tu học nội trú tại Học viện.

Ban pháp nhủ cao quý, Đức Pháp chủ nhắc lại mục đích tu hành của người đệ tử Phật, nhấn mạnh đến sự tu tập và nỗ lực thực hành các pháp môn để có niềm an lạc trong Chánh pháp một cách thiết thực là điều quan trọng hàng đầu, đặc biệt với người xuất gia. Đó cũng là chất liệu định hướng cho việc học Phật và tạo niềm vui trong cuộc sống đó mới chính là hành giả Pháp Hoa. Ngài chia sẻ kinh nghiệm tu tập và sức mạnh của sự đồng hạnh, đồng nguyện trên con đường phụng sự, tránh các cực đoan trong đời sống.

Nhân đây, Đức Pháp chủ khai thị cho các Tăng Ni, Phật tử : “Để nhìn một sự vật hiện tượng đúng đắn cần phải quán sát nhiều phương diện: như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả cho tới bản mạc cứu cánh để thấy đúng sự thật, để làm đạo không sai”

Bên cạnh đó, ngài cũng đã chỉ dạy đến Tăng, Ni và Phật tử tham dự cần ý thức sứ mệnh và trọng trách của mình để xứng đáng là người tu sĩ, làm tròn trách nhiệm truyền trao Chánh pháp hay người cư sĩ hộ trì Chánh pháp trong hiện tại và cả tương lai.