Học viện PGVN tại TP.HCM khai khóa huân tu tập trung 10 ngày

Sáng nay 24-5 (17-4-Giáp Thìn), khóa huân tu cấm túc dành cho lãnh đạo và giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 tại cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) đã chính thức bước vào ngày đầu tiên.

Đức Pháp chủ khuyến tấn hành giả Tăng, Ni và Phật tử nỗ lực tu tập để giữ vững tâm bồ-đề

Tại đại giảng đường Minh Châu, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, Thiền chủ hạ trường đã quang lâm khai pháp khóa huân tu đến 78 chư tôn đức Hội đồng Điều hành, giảng viên, khối Văn phòng, Ban Quản viện; 826 Tăng, Ni sinh tu học nội trú và Phật tử cư sĩ ngoại hộ.

Đại lão Hòa thượng đã khai thị những điều cốt lõi về đời sống tu tập của một vị xuất gia. Đặc biệt, ngài nhấn mạnh khóa an cư kiết hạ chính là cơ hội để sống gần với lời Phật dạy, thể hiện trọn vẹn tinh thần lục hòa cộng trụ, từ đó trí tuệ phát sinh, gần với quả vị Thánh hiền để giải quyết đời sống sanh tử hay sống trong sanh tử nhưng vẫn hưởng được pháp vị an lạc của tu tập.

Chư Tăng sinh đang tu học nội trú đón nhận lời sách tấn cho ngày đầu tiên của khoá huân tu

Đức Pháp chủ chia sẻ thêm về hành trạng của Bồ-tát Thích Quảng Đức và tấm gương học và hành đạo của chư tôn đức tiền bối, chư vị giáo phẩm của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Qua đó nhắc nhở Tăng, Ni và Phật tử cần đến để thấy, không nên nghe những thông tin không kiểm chứng vội tin và suy diễn, dẫn đến có sự nhìn nhận lệch lạc về pháp môn và đời sống tu tập theo lời Đức Phật chỉ dạy. Đồng thời, ngài sách tấn cần phải phát huy tối đa trí tuệ trong mỗi người, để đoạn trừ các kiết sử và đặc biệt là tịnh hóa tam nghiệp tham, sân, si.

“Trên bước đường tu, chúng ta không hết lòng, không quyết tâm nên không được các bậc Bồ-tát, thánh Tăng đến với mình. Chúng ta luôn gặp phàm Tăng, ác Tăng làm cho ta thối tâm, dẫn đến không còn muốn tu tập nữa. Vì vậy, tôi mong chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử trên đường tu cần tinh tấn, nỗ lực hành trì để có được tín tâm kiên cố”, Đại lão Hòa thượng sách tấn.

Chư tôn đức lãnh đạo Học viện, các khoa và Tăng Ni sinh nghe pháp trong khóa huân tu

Sau thời khai thị của Đại lão Hòa thượng Viện trưởng mở đầu cho khóa huân tu, chư Tăng, Ni đã có thời tụng kinh Dược Sư tại chánh điện. Tại trai đường, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã đến ngoại hộ, cúng dường chư vị giáo phẩm, Tăng Ni sinh viên hiện diện tu học nội trú.

Được biết, khóa huân tu dành cho lãnh đạo và giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM được chính Đại lão Hòa thượng Viện trưởng chủ trương và khởi xướng nhiều năm trước, được duy trì liên tục 9 năm qua từ khi cơ sở II của Học viện được đưa vào sử dụng.