Học viện PGVN tại TP.HCM thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp vào cuối năm 2023

Sáng ngày 19/10/2023, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM họp phiên toàn thể thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Tham gia phiên họp có chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện, chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, đại diện các phòng, khoa trực thuộc Học viện.

Tại phiên họp, chư tôn đức đã thảo luận, cho ý kiến xây dựng, hoàn thiện quy chế tổ chức Hội thảo khoa học cấp Học viện.

Nhân đây, chư tôn đức cũng thảo luận và đi đến thống nhất kế hoạch Tốt nghiệp cho khóa XIV, XV (hệ chính quy) và khoá VI (hệ đào tạo từ xa). Trong đợt tốt nghiệp này, có tổng cộng 469 cử nhân Phật học; hệ chính quy 321 vị và từ xa là 148 vị. Dự kiến, Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 24/12 sắp tới.

Liên quan đến danh sách lãnh đạo các phòng khoa, đại diện bộ phận Văn phòng Học viện cũng tổng hợp sơ bộ và gửi danh sách đến Hội đồng Điều hành Học viện tường tri.

Dịp này, chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành cũng thảo luận, trình Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm và Hội thảo khoa học "Tổ sư Thiện Hoa và sự cải cách Phật giáo Việt Nam" nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của Ngài vào cuối năm 2023 tại cơ sở 2 Học viện. Đây là dịp để Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, các nhà nghiên cứu, các học giả có cơ hội nghiên cứu, đánh giá, nhìn nhận những đóng góp to lớn của Tổ sư Thiện Hoa trong phong trào cải cách Phật giáo Việt Nam thông qua các phương diện giáo dục, hoằng pháp, quản trị hành chính Phật giáo, trước tác, dịch thuật.

Liên quan đến kỳ thi tuyển sinh sau Đại học, chư tôn đức cũng thống nhất thời gian diễn ra kỳ thi vào ngày 28/12/2023.

Trước khi kết thúc phiên họp, chư tôn đức cũng thống nhất các phương án nhân sự bổ sung vào Hội đồng Điều hành đối với chư tôn đức lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính, Phòng Công nghệ - Thông tin trình Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện cho ý kiến chỉ đạo.

Hình ảnh ghi nhận:

Học viện PGVN tại TP.HCM thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp vào cuối năm 2023Học viện PGVN tại TP.HCM thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp vào cuối năm 2023Học viện PGVN tại TP.HCM thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp vào cuối năm 2023Học viện PGVN tại TP.HCM thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp vào cuối năm 2023Học viện PGVN tại TP.HCM thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp vào cuối năm 2023Học viện PGVN tại TP.HCM thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp vào cuối năm 2023Học viện PGVN tại TP.HCM thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp vào cuối năm 2023Học viện PGVN tại TP.HCM thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp vào cuối năm 2023Học viện PGVN tại TP.HCM thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp vào cuối năm 2023Học viện PGVN tại TP.HCM thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp vào cuối năm 2023Học viện PGVN tại TP.HCM thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp vào cuối năm 2023