Học viện PGVN tại TP.HCM tiếp tục hiến máu nhân đạo - chia sẻ giọt máu hồng