Học viện PGVN tại TP.HCM xét duyệt đề cương Luận văn Tiến sĩ

Ngày 29/03/2024, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (cơ sở 1) tổ chức Ban xét duyệt đề cương Tiến sĩ Phật học chuyên ngành nghiên cứu Phật học. Được biết, kỳ xét duyệt diễn ra trong 1 ngày, đánh giá và đi đến thông qua 10 đề cương của 10 học viên.

Ghi nhận tại Ban xét duyệt Đề tài “Nghiên cứu phương pháp giáo dục trong Kinh Pháp Hoa” của SC. Thích Nữ Bảo Giác do TT. Thích Giác Hiệp và TT. Thích Thông Huệ hướng dẫn. Hội đồng đã nghe báo cáo tổng quan về nội dung, phương pháp, cấu tứ của luận văn. Trên phương diện giáo dục Phật giáo, đề tài đã cung cấp cái nhìn tổng quan về tính giáo dưỡng, tôi luyện phẩm giá và trí tuệ mà Kinh Pháp Hoa chuyển tải.

Đại diện Ban xét duyệt, TT. Thích Nhật Từ - Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện, Trưởng Ban xét duyệt cho rằng học viên cần làm sáng rõ lý do tiếp cận đề tài, mở rộng nội hàm các giá trị đóng góp mà phương pháp giáo dục trong Kinh Pháp Hoa đã đóng góp. Trên phương diện tài liệu tham khảo, Thượng toạ cũng cho rằng cần mở rộng danh mục này để phong phú hoá nguồn tài liệu nền tảng, làm cơ sở triển khai đề tài.

Ghi nhận tại Ban xét duyệt Đề tài “Bảy pháp tác thành Sa môn trong Phật giáo Thượng toạ bộ” của ĐĐ. Thích Nhuận Sơn do TT. Thích Đồng Thành và NS. Thích Nữ Tịnh Vân hướng dẫn. Theo đó, đề tài đã chuyển tải các nội dung cốt lõi mà trọng tâm là 07 pháp tác thành Sa môn trong Phật giáo Thượng toạ bộ.

Hình ảnh ghi nhận: