Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCM thảo luận một số vấn đề

Chiều ngày 07/06/2023, ngày thứ 4 diễn ra khoá huân tu tập trung dành cho Hội đồng Điều hành, Ban Giảng huấn Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Hội đồng Điều hành tiếp tục họp phiên toàn thể thảo luận một số nội dung quan trọng được tổ chức trong khoá huân tu quan trọng này. Phiên họp đặt dưới sự chứng minh của Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Tham dự phiên họp có chư tôn đức Tăng, Ni Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa; Ban Giảng huấn, Ban Quản viện và đại diện các phòng, ban trực thuộc Học viện.

Tại phiên họp này, chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành đã thảo luận một số vấn đề liên quan chương trình lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức trong khuôn khổ Hội thảo khoa học "60 năm phong trào đấu tranh của Phật giáo Miền Nam và sự kiện tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức"; quy chế kỷ luật, khen thưởng đối với Tăng, Ni sinh; chương trình đào tạo của một số khoa chuyên môn gắn với nhân sự các phòng, khoa trực thuộc Học viện.

Liên quan đến công tác tuyển sinh đào tạo hệ cử nhân khoá mới, hiện nay đã nhận được 330 hồ sơ tuyển sinh nộp trực tuyến.

Cũng tại phiên họp, chư tôn đức cũng thảo luận nhiều nội dung về chương trình đào tạo sau Đại học, đào tạo Cử nhân Phật học cho người tại gia và những nội dung quan trọng khác.

Trước khi kết thúc phiên họp, Trưởng lão Hoà thượng Viện trưởng cho ý kiến chỉ đạo về một số nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận.

Nhân đây, Hoà thượng Viện Trưởng cũng nhắc nhở một số điều cốt yếu làm tôn chỉ cho công tác đào tạo, giảng dạy tại Học viện hiện nay.

Hình ảnh ghi nhận:

#Hocvienphatgiaovietnamtphcm#ThichTriQuang#ThichNhatTu#Hoidongdieuhanh#Huantu#Ancukietha

Phiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCMPhiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCMPhiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCMPhiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCMPhiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCMPhiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCMPhiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCM