Ngày làm việc thứ hai của Hội đồng xét duyệt luận án Tiến sĩ khoá IV

Ngày 11/04/2023, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tiếp tục mở các Hội đồng xét duyệt đề cương luận án Tiến sĩ Phật học niên khóa 2023 - 2026 tại cơ sở 2 (Thiền viện Vạn Hạnh). Trong ngày làm việc thứ 2 đã có 9 hội đồng được mở, thông qua đề cương của 9 nghiên cứu sinh khóa IV. Ghi nhận tại Hội đồng xét duyệt đề cương luận án Tiến sĩ "Nghiên cứu ngôn ngữ kinh điển Phật giáo trong tạng Pali" của nghiên cứu sinh ĐĐ. Thích Minh Hải có TT.TS Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng có: PGS.TS Trịnh Sâm, Đại học Sư phạm TP.HCM; NS.TS Thích Nữ Liễu Pháp, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; NS.TS Thích Nữ Phụng Liên, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; NS.TS Thích Nữ Diệu Hiếu, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (Thư ký hội đồng). Đề tài dự kiến do HT.TS Thích Bửu Chánh và HT.TS Thích Minh Thành hướng dẫn khoa học.


Mở đầu buổi xét duyệt, nghiên cứu sinh Thích Minh Hải trình bày khái quát nội dung đề cương luận án Tiến sĩ của mình. Với đề tài này, nghiên cứu sinh cho rằng nội dung được thực hiện tương đối mới mẻ so với những đề tài hiện có. Nhận xét nội dung được trình bày, PGS.TS Trịnh Sâm mong muốn nghiên cứu sinh điều chỉnh đánh mục tài liệu tham khảo theo trật tự nhất định. Về nội dung, cần chắc lọc và phân loại các thuật ngữ được sử dụng trong đề tài cũng như đầu tư thêm vào cấu trúc từng chương. Đi sâu vào chi tiết nội dung đề cương, NS.TS Thích Nữ Liễu Pháp mong muốn nghiên cứu sinh cần xem lại phạm trù nghiên cứu của đề tài và điều chỉnh những cụm từ tối nghĩa, không rõ nghĩa. Nhận xét nội dung đề cương, NS.TS Thích Nữ Phụng Liên đề nghị nghiên cứu sinh cần đầu tư thêm vào khía cạnh ngôn ngữ, thống nhất giữa nội dung và tiêu đề các chương.

Đánh giá cao mức độ khả thi của đề tài, NS.TS Thích Nữ Diệu Hiếu mong muốn nghiên cứu sinh sẽ đầu tư thêm về nội dung nếu đề tài được thông qua. Kết luận phần nhận xét của Hội đồng, TT. Thích Nhật Từ yêu cầu nghiên cứu sinh cần tập trung vào các góc độ tiếp cận (ngôn ngữ Phật giáo, văn học Phật giáo và triết học ngôn ngữ Phật giáo) để triển khai đề tài. Về nội dung và bố cục, Thượng tọa Chủ tịch Hội đồng mong muốn nghiên cứu sinh cần chắc lọc, đầu tư viết lại nội dung theo bố cục mới.

Trước khi Hội đồng xét duyệt cho thảo luận cho ý kiến chung, HT.TS Thích Minh Thành gửi lời cảm ơn đến Hội đồng với những góp ý khoa học có giá trị để đề tài hoàn thiện hơn. Qua đây, tiếp thu các đóng góp này làm cơ sở để học viên triển khai viết tiểu luận trong giai đoạn tiếp theo Như vậy, sau 2 ngày làm việc, có tổng cộng 19 hội đồng xét duyệt đề cương luận án Tiến sĩ khoá IV (2023 - 2026) được mở và 1 hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh khóa I (2020 - 2023).

Ảnh: Minh Đức

Một số hình ảnh ghi nhận: