Ý nghĩa giới luật

Trong 3 tháng trưởng dưỡng đạo lực, giới hạnh của Tăng Ni sinh tại trường hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. HCM (cơ sở 2), sáng ngày thứ 4 trong hành trình 10 ngày huân tu, TT. TS. Thích Giác Dũng – Ủy viên Hội đồng trị sự GHPGVN, Thư ký Đức Pháp chủ GHPGVN - Viện trưởng Học viện, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Luật học Phật giáo, đã quang lâm Giảng đường Minh Châu để tuyên dương, tán thán giáo pháp (Dhamma) qua chủ đề “Ý NGHĨA GIỚI LUẬT” đến tập thể Tăng Ni sinh nội trú, chư Ni Tu viện Long Hưng (Q. Bình Tân, Tp. HCM) đến thính pháp, và những quý Phật tử thành tín với Tam Bảo.

Nhắc lại đạo lộ tu tập qua tam vô lậu học (giới - định - tuệ), Thượng tọa Trưởng khoa Luật học Phật giáo dẫn giải đại chúng chú ý đến môn học trì giới như là căn bản cho sự chuyển hóa, và chỉ ra rằng pháp an cư kiết hạ có mục đích nhằm cho Chánh pháp được tồn.

Phân tích khái niệm, Thượng tọa giảng sư chia sẻ rằng, giới (P. Sīla, Hán - Việt: chỉ trì) là những điều mà cá nhân không được thực hiện dù có ở độc cư; luật (P. Vinaya, Hán - Việt: tác trì) là điều phải thực hiện với phạm vi 4 người, tức đầy đủ túc số Tăng đoàn, chẳng hạn pháp an cư, pháp tự tứ, pháp thuyết giới.

Ở góc độ 100 pháp chúng học và 24 thiên oai nghi, đó là các pháp thuộc về oai nghi, không phải là giới nhưng hết sức quan trọng trong việc truyền thừa Phật Pháp, giúp cho sự rèn luyện nhân cách của người xuất gia.

Những pháp thiết yếu về giới và luật, tuy có nhiều điều nhưng không phải sự gò bó mà để giúp người tu đạt 3 lợi ích: (i). Bảo vệ sức khỏe; (ii). Bảo vệ đời sống tâm linh để chế tác hỷ lạc cho bản thân; (iii). Gây dựng hình ảnh thiện cảm đối với ngoại hộ thiện tri thức.

Trong đó, pháp an cư có ý nghĩa dùng để nhiếp thủ thân (bảo vệ thân thể vật lý), trau dồi giới luật, trưởng dưỡng tâm đức, tuệ đức, đảm bảo sức khỏe cho người xuất sĩ sau 9 tháng hoằng hóa, độ sinh. Trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. HCM là trú xứ thiện lành để trưởng dưỡng đạo lực và gặt hái 3 lợi ích vừa nêu.

Ý nghĩa giới luậtÝ nghĩa giới luậtÝ nghĩa giới luậtÝ nghĩa giới luậtÝ nghĩa giới luậtÝ nghĩa giới luậtÝ nghĩa giới luật