Học viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCP

Sáng ngày 28/09/2023, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tổ chức phiên họp toàn thể thảo luận nhiều nội dung quan trọng và phân công nhân sự chủ chốt một số phòng chuyên môn trực thuộc Học viện. Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện - Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quảng.

Cùng tham gia phiên họp có chư tôn đức Phó Viện trưởng, thành viên HĐĐH Học viện: TT. Thích Nhật Từ (Phó Viện trưởng Thường trực); TT. Thích Thanh Phong; TT. Thích Giác Dũng; TT. Thích Viên Trí; HT. Thích Minh Thành; TT. Thích Phước Lượng; NS. Thích Nữ Như Nguyệt (PV) và chư tôn đức đại diện các phòng chuyên môn.

Mở đầu phiên họp, TT. Thích Nhật Từ báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm Tổ sư Thích Thiện Hoa tại Học viện vào ngày 20/12 Quý Mão sắp tới nhân tưởng niệm 50 năm ngày mất của Tổ sư. 

Tiếp đó, chư tôn đức lãnh đạo các phòng, khoa trực thuộc báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong thời gian vừa qua. 

Báo cáo kết quả đào tạo trình độ sau Đại học, TT. Thích Đồng Văn cho biết, có 43 thạc sĩ sẽ được xét trong đợt tốt nghiệp lần này; cùng với đó, Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ đầu tiên của Học viện sẽ được tổ chức vào ngày 30/10 sắp tới.

Báo cáo công tác tác tài vụ, NS. Thích Nữ Như Nguyệt cho biết một số hạn chế tồn đọng đối với công tác tài chính - kế toán và xin ý kiến hoàn thiện nhân sự, tổ chức của để nâng cao chất lượng hoạt động của phòng. 

Báo cáo công tác đào tạo từ xa, TT. Thích Giác Hoàng cho biết, hiện tại có 176 hồ sơ đăng ký học khóa mới, trên cơ sở này Thượng toạ xin ý kiến Hội đồng Điều hành mở lớp đào tạo cử nhân khoá 9 hệ Đại học từ xa.

Dịp này, Hội đồng Điều hành Học viện phân công nhân sự 02 chức danh nhiệm kỳ mới, gồm: Trưởng Phòng Đào tạo đối với Đại đức Thích Lệ Ngôn; Trưởng Phòng Hành chính đối với ĐĐ. Thích Giác Thọ.

Liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị Ban Thư ký Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hoà bình (ABCP) tại Học viện, TT. Thích Nhật Từ thông tin nội dung phiên họp của Văn phòng II Trung ương vừa qua. Đồng thời, Thượng toạ cho biết, trong chương trình làm việc của Ban Thư ký ABCP lần này sẽ có buổi ra mắt Văn phòng Uỷ ban Bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam và cung thỉnh Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện vào ngôi vị Chứng minh tối cao của Diễn đàn.

Đúc kết nội dung phiên họp, Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện cho ý kiến chỉ đạo các nội dung đã được thảo luận. Đối với công tác tổ chức Lễ tưởng niệm Tổ sư Thích Thiện Hoa, Hoà thượng Viện trưởng mong muốn Học viện chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trên tinh thần tưởng nhớ và biết ơn "một trong những người thầy lớn của Phật giáo Việt Nam". Đại lão Hoà thượng cũng tán thành các kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Thư ký Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hoà bình (ABCP) tại Học viện cũng như ấn định thời gian tổ chức tổng khai giảng năm học mới.

Hình ảnh ghi nhận:

Học viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCPHọc viện PGVN tại TP.HCM sẵn sàng công tác tổ chức Hội nghị Ban thư ký ABCP