Buổi xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ Phật học Khóa IV, chuyên ngành lịch sử Phật giáo tại Học viện PGVN tại Tp. HCM

Ngày 22/07/2022, tại Học viện PGVN tại Tp. HCM, cơ sở I (Thiền viện Vạn Hạnh, Phú Nhuận, Tp. HCM) đã diễn ra buổi xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ Phật học Khóa IV (2021-2023) thuộc chuyên ngành Sử (Lịch sử Phật giáo) cho 12 vị Nghiên cứu sinh tham gia.


Chủ trì cho buổi xét duyệt là HT.TS. Thích Đồng Bổn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu PGVN; TT.TS. Thích Phước Đạt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại Tp. HCM, Trưởng khoa PGVN; ĐĐ.TS. Thích Hạnh Tuệ, Phó khoa PGVN.

Trong đợt này, có đến 12 vị Nghiên cứu sinh Tăng, Ni đăng ký xét duyệt đề cương dưới sự hướng dẫn khoa học của TT.TS. Thích Chơn Minh, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Lịch sử Phật giáo; NS.TS. Thích Nữ Như Nguyệt (HL), Phó Ban Quản viện Ni, Phó khoa Lịch sử Phật giáo; PGS.TS. Trần Thuận; PGS.TS. Trần Hồng Liên; PGS.TS. Lê Cung; PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa và TS. Lê Thị Hằng Nga.

Về phía đề tài nghiên cứu, các Nghiên cứu sinh tập trung tìm hiểu về phương diện lịch sử, văn hóa, tôn giáo,… tại các ngôi chùa, tu viện, tự viện mà mình quan tâm như: Chùa Phước Lâm trong sự phát triển Phật giáo Quảng Nam và Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh; Chùa Angkorrājaburī (chùa Âng) tại tỉnh Trà Vinh – Quá khứ, lịch sử và hiện tại; Tổ đình Bửu Long trong dòng chảy Phật giáo Theravāda ở Nam bộ; Chùa Hluông Basak Baichhau (Bãi Xàu) trong tiến trình phát triển của Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Sóc Trăng;…

Hoặc ở phạm vi rộng hơn, các Nghiên cứu sinh đã lựa chọn những đề tài mang tính đa dạng, đa khía cạnh, đa phương diện trong nghiên cứu học thuật về lịch sử Phật giáo, đặc biệt là lịch sử Phật giáo Việt Nam như: Ảnh hưởng giáo lý Phật giáo đến đời sống văn hoá tinh thần của người dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; Tìm hiểu điểm tương đồng giữa lễ hội Sen Dolta trong Phật giáo Nam tông Khmer và lễ hội Vu lan báo hiếu trong Phật giáo Bắc truyền ở Việt Nam; Đóng góp của Ni giới Việt Nam qua lĩnh vực báo chí Phật giáo (1933 - 1975); Sự dấn thân của Sư bà Thích nữ Diệu Không cho đạo pháp và dân tộc từ năm 1930 – 1975; Quá trình du nhập và phát triển của Phật giáo ở Cà Mau;…

Tin: Minh Lượng
Ảnh: Thanh Phong