Đức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM

Sáng ngày 20/8/2023 (05/7 Quý Mão), tại trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. HCM (cơ sở 2), Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện đạo hiệu Thích Trí Quảng đã quang lâm, ban bố thời pháp thoại đến chư Tôn đức Hội đồng Điều hành, chư Tôn đức Ban Quản viện và đại chúng Tăng Ni sinh các khóa XV, XVI, XVII và quý thiện nam, tín nữ Phật tử hữu duyên.

Trong thời pháp thoại, Đức TLHT sách tấn đại chúng hãy vì lợi ích cho cộng đồng và xã hội mà hoằng truyền giáo pháp để đáp ứng điều mà tha nhân cần, giúp quần sanh được an lạc, chuyển hóa đời sống tinh thần. Trên tấm gương của chư vị Tổ sư tiền bối và kinh nghiệm hoằng pháp của Hòa thượng Viện trưởng, Ngài đã nhắc nhở đại chúng dẫn dắt Phật tử đến với đạo đúng phương cách.

Trên bước đường tu học Phật Pháp, Hòa thượng nhắc nhở quý Tăng Ni cần ăn uống vừa đủ, không quá nhiều để tránh tích trữ nhiều chất độc hại và không quá kham khổ để tránh thiếu chất dinh dưỡng, mà sự ăn uống để giảm thiểu cảm giác đói. Mục đích của sự ăn uống điều độ là để gìn thân tứ đại, giúp tiến tu. Nhờ có sự biết đủ trong ăn uống mà chánh niệm, chánh định từ nền tảng đó được trưởng dưỡng.

Trên tinh thần Vu-lan báo hiếu, Đức TLHT ôn lại hình ảnh Thánh Tăng Mục-kiền-liên cứu mẹ đang đói khổ trong cảnh giới ngạ quỷ, và khuyến tấn người xuất gia thực hành giữ tâm thanh tịnh để cầu nguyện cho những người quá vãng được siêu sinh miền Tịnh lạc, tránh cầu nguyện cho có hình thức. Sự cầu nguyện này không chỉ giúp hương linh quá vãng mà còn giúp quần chúng Phật tử được hoan hỷ và tu dưỡng phước đức, thực hành các hạnh lành.

Sau thời pháp thoại, đại chúng Tăng Ni sinh thực hành, thọ trì Kinh Vu-lan bồn và Kinh Báo hiếu tứ trọng ân tại Chánh điện mới dưới sự hướng dẫn của TT. Thích Phước Lượng

Tin: Ngộ Trí Viên, ảnh: Quảng Hảo ,Bản Thành, Bổn Trí, Trí Toàn

Đức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCMĐức Pháp chủ sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM