Trao quyết định nhân sự tại Học viện PGVN tại TP.HCM

Sáng ngày 30/11/2023, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - cơ sở 1, Hội đồng Điều hành Học viện đã họp phiên thường kỳ thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Phiên họp đặt dưới sự chứng minh, chủ trì của Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện. Tham dự phiên họp có chư tôn đức Phó Viện trưởng, chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành.


Mở đầu phiên họp, Hoà thượng Viện trưởng đã trao quyết định bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng Điều hành đối với ĐĐ. Thích Lệ Ngôn - Trưởng Phòng Đào tạo và ĐĐ. Thích Giác Thọ - Trưởng Phòng Hành chính. Dịp này, Hội đồng Điều hành cũng trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chư tôn đức Trưởng các khoa trực thuộc: HT. Thích Bửu Chánh - Trưởng khoa Sanskrit, HT. Thích Nguyên Giác - Trưởng khoa Pali, TT. Thích Giác Dũng - Trưởng khoa Luật học Phật giáo, TT. Thích Viên Trí - Trưởng khoa Triết học Phật giáo, TT. Thích Chơn Minh - Trưởng khoa Lịch sử Phật giáo, TT. Thích Phước Đạt - Trưởng Khoa Phật giáo Việt Nam, TT. Thích Minh Thanh - Trưởng khoa Trung văn, HT. Thích Tâm Đức - Trưởng khoa Anh văn Phật giáo, TT. Thích Minh Thành - Trưởng khoa Hoằng pháp, TT. Thích Hạnh Bình - Trưởng khoa Phiên dịch Phật học Hán truyền, TT. Thích Giác Hoàng - Trưởng khoa Đào tạo từ xa, NS. Thích Nữ Như Nguyệt - Trưởng khoa Giáo dục mầm non và phòng Sau Đại học. Đồng thời bổ sung một số chư tôn đức giữ chức vụ Phó các phòng, khoa trực thuộc.

Cũng tại phiên họp, chư tôn đức cũng thảo luận và xin ý kiến Hoà thượng Viện trưởng kế hoạch cụ thể cho 3 sự kiện lớn tại Học viện trong thời gian sắp tới bao gồm: Khánh thành Thư viện Trí Quảng (21/12), tuyển sinh Thạc sĩ khoá VII (28/12) và Lễ Tốt nghiệp toàn thể (31/12).
Dịp này, chư tôn đức đại diện bộ phận hành chính, nội viện và đại diện Thư viện Trí Quảng cũng báo cáo, thông tin một số tình hình có liên quan đến chư tôn đức dự họp.

Nhân đây, Hòa thượng Viện trưởng cũng đã gửi lời sách tấn đến chư Tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, Ban Chủ nhiệm các phòng, khoa trong nhiệm mới sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị và thành quả đã đạt được, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, khẳng định vị thế của Học viện trong nước và quốc tế. Hòa thượng Viện trưởng cũng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống, nền tảng vững chắc mà các thế hệ chư Tôn đức và Tăng Ni sinh đã xây dựng, Học viện sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam


Hình ảnh ghi nhận:

Trao quyết định nhân sự tại Học viện PGVN tại TP.HCMTrao quyết định nhân sự tại Học viện PGVN tại TP.HCMTrao quyết định nhân sự tại Học viện PGVN tại TP.HCMTrao quyết định nhân sự tại Học viện PGVN tại TP.HCMTrao quyết định nhân sự tại Học viện PGVN tại TP.HCMTrao quyết định nhân sự tại Học viện PGVN tại TP.HCMTrao quyết định nhân sự tại Học viện PGVN tại TP.HCMTrao quyết định nhân sự tại Học viện PGVN tại TP.HCMTrao quyết định nhân sự tại Học viện PGVN tại TP.HCMTrao quyết định nhân sự tại Học viện PGVN tại TP.HCM