Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024

Sáng ngày 06/10/2023, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tổ chức Lễ Tổng khai giảng năm học 2023-2024 tại cơ sở 2 Học viện (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Chứng minh từ xa buổi Lễ Tổng khai giảng là Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Chứng minh, tham dự buổi lễ tại giảng đường Minh Châu có chư tôn đức Phó Viện trưởng: TT. Thích Nhật Từ - Phó Viện trưởng Thường trực; TT. Thích Giác Dũng - Phó Viện trưởng, Trợ lý Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện; HT. Thích Tâm Đức; HT. Thích Bửu Chánh; TT. Thích Phước Đạt; TT. Thích Viên Trí; TT. Thích Quang Thạnh; TT. Thích Phước Lượng; NS. Thích Nữ Như Nguyệt (PV). Cùng tham gia còn có chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành; chư tôn đức Hội đồng khoa học, Ban giảng huấn, Ban Quản viện cùng chư tôn đức đại diện các Phòng, Khoa chuyên môn trực thuộc Học viện. Tham gia lễ Tổng Khai giảng còn có hơn 600 Tăng, Ni sinh khoá XV, XVI, XVII, XVIII nội trú tại Học viện.

Phát biểu tại Lễ Tổng khai giảng, TT. Thích Nhật Từ đại lao Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện chúc mừng 277 tân Tăng, Ni sinh khoá XVIII. Thượng toạ cho rằng được theo học tại một trong những trung tâm giáo dục Phật học có quy mô lớn và chất lượng cao là một diễm phúc lớn mà mỗi Tăng, Ni sinh cần nắm bắt; qua đây không ngừng ra sức nỗ lực học tập, trau dồi tri thức, tham gia nghiên cứu khoa học để lĩnh hội trọn vẹn nguồn kiến thức quý giá được chư tôn đức giảng viên, giáo thọ truyền trao.

Nhắc lại quá trình thành lập và phát triển của Học viện, TT. Thích Nhật Từ cho biết, sau 39 năm hình thành, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM hiện có 13 khoa đào tạo với hơn 1.000 Tăng, Ni sinh đang theo học. Hiện tại, Học viện đang dẫn đầu cả nước về quy mô cơ sở hạ tầng, về đội ngũ giảng viên và số lượng Tăng, Ni sinh so với các Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế, Cần Thơ.

Thượng toạ cho biết thêm, trong giai đoạn 1984 - 2008, Học viện do cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ HĐCM đảm nhận vai trò Viện trưởng, kế tục sự nghiệp đó từ năm 2009 - hiện nay Học viện do Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ HĐCM làm Viện trưởng.

"Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cũng chính là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Phật giáo cả nước và Phật giáo Thành phố", Thượng tọa Phó Viện trưởng Thường trực cho biết thêm.

Sách tấn đến hơn 500 Tăng, Ni sinh hiện diện, Thượng toạ mong muốn trong quá trình theo học quý Thầy, Cô sẽ trưởng thành trên 3 phương diện cốt lõi là trí tuệ - thực tập - nỗ lực tự thân.

Tiếp theo chương trình buổi lễ, chư tôn đức đại diện 12 khoa chuyên môn lần lược giới thiệu chương trình đào tạo cơ bản, chuyên ngành của Khoa đến với các Tăng, Ni sinh khoá XVIII, XVIII.

Hình ảnh ghi nhận:

Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024Học viện PGVN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2023 - 2024