Công bố nhân sự Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Sáng ngày 02/04/2023, Hội đồng Điều hành (HĐĐH) Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã tiến hành phiên họp trao các quyết định nhân sự và thảo luận một số nội dung quan trọng. Phiên họp đặt dưới sự chứng minh, chủ trì của Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Tham dự phiên họp có chư tôn đức Tăng, Ni Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học Học viện.

Mở đầu chương trình phiên họp, TT. Thích Quang Thạnh thay mặt HĐĐH trình bày các quyết định nhân sự thành viên HĐĐH nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, HĐĐH Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cung thỉnh Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng tiếp tục lưu nhiệm chức vụ Viện trưởng Học viện. Sau phần công bố, chư tôn đức thành viên HĐĐH lần lượt nhận quyết định chuẩn y nhân sự. Cụ thể, chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện bao gồm: HT. Thích Giác Toàn; GS.TS Lê Mạnh Thát; TT. Thích Thanh Phong; HT. Thích Bửu Chánh; HT. Thích Tâm Đức; TT. Thích Nhật Từ (Phó Viện trưởng Thường trực); TT. Thích Phước Đạt; TT. Thích Chơn Minh; TT. Thích Viên Trí; TT. Thích Giác Dũng; TT. Thích Quang Thạnh (Phó Viện trưởng, Tổng Thư ký); TT. Thích Phước Lượng; NS. Thích Nữ Như Nguyệt (PV). Chư tôn đức thành viên HĐĐH Học viện gồm: TT. Thích Giác Hoàng (Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng); TT. Thích Đồng Văn (Trưởng Phòng Sau Đại học); HT. Thích Minh Thành; NS. Thích Nữ Như Nguyệt (HL).

Tiếp theo chương trình phiên họp, TS. Trương Thị Ngọc Mai, Giám đốc Thư viện báo cáo tiến độ xây dựng Thư viện Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Theo đó, các mặt công tác tại thư viện đang được hoàn tất gồm: thiết kế đồ họa không gian thư viện, thiết kế website, tập hợp và chạy thử các phần mềm phục vụ hoạt động, mua sắm máy móc thiết bị; lọc 32.360 đầu sách đã có.

Cũng nhân đây, Giám đốc Thư viện cho biết, các cơ sở dữ liệu tài nguyên môn học đã được xây dựng, thư viện sẽ đưa vào khai thác giai đoạn 1 cuối tháng 05/2023

Nhân đây, TT. Thích Nhật Từ phát tâm cúng dường 4.000 đầu sách, 6.000 tác phẩm Phật học bổ sung vào danh mục tài nguyên hiện có của Thư viện.Sau đó, TT. Thích Quang Thạnh xin ý kiến HĐĐH về kế hoạch tổ chức khoá huân tu và khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm hàng năm, dự kiến bắt đầu 17/04 (AL). Tiếp đó, TT. Thích Nhật Từ báo cáo tình hình chuẩn bị Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hiệp quốc vào năm 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Trình bày dự thảo Xin ý kiến cấp phát phó bản văn bằng cho Tăng, Ni sinh, TT. Thích Giác Hoàng cho biết vì nhiều điều kiện khác nhau, nhu cầu xin cấp phát phó bảng của các cựu Tăng, Ni sinh hiện rất lớn. Thượng toạ mong muốn sớm thống nhất ý kiến cấp phát các văn bằng cần thiết cho các đối tượng này. Cũng nhân đây, Thượng tọa Chánh Văn phòng trình dự thảo tăng lương nhân viên văn phòng đến HĐĐH Học viện.

Trước khi kết thúc phiên họp, Trưởng lão Hoà thượng Viện trưởng cho ý kiến về một số nội dung liên quan đã được trình bày tại phiên họp. Theo đó, Ngài ấn định thời gian tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân; tổ chức khóa huân tu và mùa an cư kiết hạ trong năm nay. Đồng thời, nêu lên một số nội dung đáng lưu tâm trong quá trình tổ chức các sự kiện Phật giáo lớn, mang tầm cỡ quốc tế. Thống nhất với công tác chuẩn bị trang thiết bị phục vụ đưa vào khai thác giải đoạn 1 của Thư viện, Trưởng lão Hoà thượng Viện trưởng mong rằng thư viện sẽ là cơ sở tham khảo nghiên cứu, học tập chất lượng cao cho hơn 1.300 Tăng, Ni sinh đang theo học tại Học viện.

Hoà thượng cũng mong muốn chư tôn đức Hội đồng Điều hành cố gắng nghiên cứu đề xuất lấy ý kiến tập thể một số nội dung quan trọng liên quan công tác nghiên cứu, giảng dạy trong thời gian sắp tới.

Ảnh: Ngọc Đông. Tin: Quang Tròn